วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

เทคนิคการตรวจซ่อมโทรทัศน์สีจีนแดง อาการ ภาพไฟ เลื่อน ทาง VERT

 มาแล้วครับกับการที่ต้องซ่อมโทรทัศน์จากจีนแผ่นดินใหญ่ ถ้าเทียบกับโรค คือ โรคระบาด กับผู้ที่ใช้ตลอดจนนายแพทย์ช่างทีวีทั้งหลาย ปวดหัว จุดเด่นของอุปกรณ์คือ IC  LA 76931S 7N  หรือที่นายช่างทั้งหลายเรียกกันว่า ไอซีหลังล่องกลาง

 อาการเสีย คือ มีภาพและเสียงปกติแต่ภาพเลื่อนลงทาง VERTตลอด

แนวทางการแก้ไข  มี 2 วิธี

1. เปลี่ยน IC  MEMORY  ใหม่ (หมายความว่าท่านต้องหาข้อมูล หรือ COPYใหม่เพื่อใส่ลงไป
2. ให้เข้าปรับ SERVICE  MODE

ขั้นตอนการเข้าปรับ SERVICE  MODE

1. เปิดเครื่องรับให้ทำงานปกติ
2. เลือกช่องรายการมาที่เลข."  0  "
3. ลดเสียงลงให้เป็น " 0 "
4. กดคำว่า"  MENU " 
5. กดตัวเลข 6 5 6 8 แบบต่อเนื่อง (บนรีโมท)จะมีคำว่า " FACTORY "
6. แล้วกดคำว่า " SLEEP"  1 ครั้ง จะมีคำว่า " B/W BALANCE "
7. ให้กดคำว่า " SLEEP"  1 ครั้ง จะมีคำว่า " ADJUST MENU 0 " แล้วให้กดคำว่า "  MENU " ไปเลื่อยๆจนถึง" ADJUST MENU 3" จะมีหัวข้อคำว่า " SETUP"
8. SELECT 0 ให้เปลี่ยนจาก 0  ให้เป็น  1 ก่อน แล้วกด " MUTE"     ไปเลื่อยๆไปจนถึง " ADJUST MENU 16 " จะมีหัวข้อคำว่า  " C.D.MODE 6  "  ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนค่าได้ตั้งแต่ 1-7 ลองเปลี่ยนค่าดู  เพราะบางค่าเปลี่ยนแล้ว RF OK แต่ AVภาพก็ยังเลื่อนลงอยู่ และบางค่าที่เปลี่ยน AV OK แต่ RF ภาพก็ยังเลื่อนลงอยู่ แต่กำหนดให้  เป็นเลข  5   แล้วปิดสวิทที่หน้าเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็ปกติทั้ง       RF-AV

ไม่มีความคิดเห็น: