วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

เทคนิคการตรวจเช็คระบบ Protec โทรทัศนืสี SHARP ตระกูลใช้ IC IX741

โทรทัศน์สี SHARP ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้นายช่างปวดหัวกัน ด้วยเหตุผลว่าไม่เข้าใจใจหลักการทำงาน เมื่อก่อนบัดกรีปริ้นส์ เปลี่ยน HOR คิดตางค์ได้แล้ว แต่ปัจจุบัน ประทานโทษครับยิ่งยากไปอีก โทรทัศน์ SHARP แท่นนี้สังเกตที่ตัวไอซีจะเป็นรุ่นที่ใช้ไอซี  1 ตัว และ 2 ตัว) (M61266FP)(IXB741WJ)(IXB225WJ) ในวันนี้นำเสนอท่านเป็น 2   รุ่นคือ  21F-PD300 , 21F-PA14

 
1.  Main Protect ขา 63 IC   ปกติขานี้มีสภาวะเป็น "H"  4.1Volt  การวัดไฟ ต้องวัดรอตั้งแต่ยังไม่เปิดเครื่อง เมื่อเปิดเครื่องต้องมีไฟ ถ้าไม่มีไฟก็แสดงว่าเกิด Protect
2. Protect ไฟ 9Volt  ถ้าไม่มีไฟ 9Volt เครื่องก็จะ Protect  (ได้มาจาก IC  REG)
3.  Protect ทางจูนเนอร์ โดยจะจับไฟ 33Volt และไฟ 5Volt  เลี้ยงจูนเนอร์ ถ้าจุดใดจุดนึง ไม่มีไฟ เครื่องก็จะ Protect
 4. Protect อยู่ 3 จุดด้วยกัน 
     4.1  Protect ไฟ 185Volt  ถ้าไม่มีไฟ เครื่องก็จะ Protect   
     4.2  Protect ไฟจุดใส้หลอด หรือ X-Ray Protect นั่นเอง   เมื่อใดที่เครื่องทำงานจนไฟไฮล์โวลย์เกิน จนไฟรีเวิร์ดผ่าน D603 เครื่องก็จะ Protect ทันที
     4.3 Protect ABL ถ้าเมื่อใดที่ไฟ ABL มีค่าเป็นลบมากๆ เครื่องก็จะเกิดการ Protect

ไม่มีความคิดเห็น: