วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

เทคนิคการซ่อมโทรทัศน์สี SHARP ตระกูล TDA9381 XXXX

ปัญหาในการตรวจเช็คระบบ Protec SHARP  เชิญทดลองได้เลย

          จุดแรกที่ต้องมาดูคือ Main Protect ซึ่งอยู่ที่ขา 7 IC1001 สถานะของขานี้ปกติเป็น." H " ประมาณ 4.8Volt  ถ้าไฟที่ขานี้หายไป เครื่องก็จะ Protect ทันที


1. D1091 Protect ไฟ 9 V ถ้าไฟ 9 Volt ไม่มี ซึ่งก็จะเปรียบเป็นสภาวะ "L"  หรือ GND นั่นเอง ไฟ 4.8Volt  ที่ขา 7 ก็จะไหลลง GND ไป ทำให้ไฟที่ขา 7 เป็น 0Volt เครื่องก็จะ Protect
2. D203 Protect ไฟ 33Volt   ซึ่งถ้าไม่มีไฟ 33Volt  ไฟที่ขา 7 ก็จะไหลลง GND  เครื่องก็จะ protect
3. Q603 Protect ไฟ จุดใส้หลอดเกิน หรือ X-Ray Protect  เมื่อใดที่ไฟใส้หลอดเกิน เครื่องจะ Protect ทันทีไฟใส้หลอดจะเกินได้ก็มีสาเหตุอยู่หลายอย่างด้วยกัน เช่นไฟ B+ เกิน , ความถี่ Hor ผิดเพี้ยน หรืออาจเป็นที่ FBT เสียก็เป็นไปได้
4. D605 Protect ไฟ 185Volt  ตัวนี้จะเป็นตัวตรวจสอบแรงดันไฟ 185 Volt เมื่อใดที่ไม่มีไฟ 185Volt เครื่องก็จะ Protect
5. D608 ABL Protect  อันนี้จะเป็นตัวตรวจสอบแรงไฟ ABL  ถ้า ABL เป็นไฟลบมากเกิน เครื่องก็จะ Protect  ซึ่งไฟลบจะมากเกิน โดยส่วนใหญ่ก็มาจาก R ABL ขาด

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณครับความรู้ดีๆแบบนี้จริงๆครับ